O NÁS

Sdružení Sport z.s.  podporuje sportovce s mentálním postižením a kombinovanými vadami CSS Tloskov. Přispívá k jejich integraci do společenského života, k důstojnému zapojení do závodní a reprezentační činnosti.

Jsme členy Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO).

 Podporujeme sportovce CSS Tloskov:

 • pravidelně vedené tréninky pro jednotlivé druhy sportů a dodržování pravidel – atletika, plavání, stolní tenis, bocca, přehazovaná, kopaná, volejbal, běžecké lyžování, bowling, sněžnice, nordic walking a další pohybové aktivity,

 • příspěvky na rozvoj sportovních aktivit osob s mentálním postižením,

 • účast sportovců a trenérů na sportovních akcích doma i v zahraničí,

 • propagace sportovního rozvoje osob s mentálním postižením,

 • podporu programů a školení pro trenéry pracující s mentálně postiženými sportovci,

 • pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí,

 • zajištění účasti schválených sportovců, trenérů na jednotlivých sportovních akcích,

 • pronájem potřebných sportovišť, zajištění skutečné sportovní, soutěžní atmosféry,

 • podporování pozitivního veřejného mínění a osvěty o schopnostech osob s mentálním postižením,

 • vyhledávání sponzorů, získávání finančních i hmotných darů,

 • spolupráce s organizacemi i jednotlivci.

 

Právní postavení zapsaného spolku

Zapsaný spolek je dobrovolným, nestátním, neziskovým spolkem občanů. Sdružuje osoby na základě společného zájmu členů, ustanoveném ve smyslu Zákona č.83/1990 Sb. za účelem zajišťování sportovních, volnočasových, společenských, rekreačních činností osob s mentálním postižením a s kombinovanými vadami.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami

Cíl spolku a formy činnosti

 1. Cílem Sdružení SPORT je přispívat k rozvoji sportovních činností a aktivit osob s mentálním postižením, jejich integrace do společenského  života, k důstojnému zapojení do závodní a reprezentační činnosti.

 1. Formy činnosti

 • Přispívat na rozvoj sportovních aktivit osob s mentálním postižením

 • Podporovat účast sportovců a trenérů na sportovních hrách, soutěžích,

           olympiádách doma i v zahraničí

 • Propagace sportovního rozvoje osob s mentálním postižením

 • Pravidelně vedené sportovní činnosti a tréninky pro jednotlivé druhy

          sportů, dodržování pravidel

 • Podporovat programy a školení pro trenéry pracující s mentálně

          postiženými sportovci

 • Příprava, organizování a pořádání sportovních, sportovně – rekreačních,

           společenských a kulturních akcí

 • Zajišťování a zabezpečování účasti schválených sportovců, trenérů na

          jednotlivých sportovních akcích

 • Zajištění skutečné sportovní, soutěžní atmosféry

 • Propagace cílů Sdružení SPORT

 • Přispívat na sportovně rekreační činnost

 • Podporování pozitivního veřejného mínění a osvěty o schopnostech

          osob s mentálním postižením

 • Vyhledávání sponzorů, získávání finančních i hmotných darů

 • Spolupráce s dalšími organizacemi, sdruženími i jednotlivci,

          kteří se chtějí podílet na cílech sdružení

 • Pronájem potřebných sportovišť

 • Účast na správních a jiných řízeních, uzavírání smluv a dohod