AKCE

VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ,

nepříznivá pandemická situace i v loňském roce ovlivnila životy nás všech a zabrzdila nás i ve sportu. Nebylo možné pořádat žádné sportovní akce, včetně jubilejních 30. sportovních her. A bohužel ani začátek letošního roku nebyl a stále ještě není v tomto ohledu přívětivý.

30. ročník sportovních her na Nové Živohošti se v roce 2022 konat NEBUDE Zamračený Pevně doufáme, že se situace stabilizuje a hry se uskuteční příští rok!  

Letos máme v plánu podniknout menší sportovní klání, nicméně vše se bude odvíjet od aktuálního vývoje pandemie.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví a věříme, že se zase brzy shledáme Usmívající se

 

Právní postavení zapsaného spolku

Zapsaný spolek je dobrovolným, nestátním, neziskovým spolkem občanů. Sdružuje osoby na základě společného zájmu členů, ustanoveném ve smyslu Zákona č.83/1990 Sb. za účelem zajišťování sportovních, volnočasových, společenských, rekreačních činností osob s mentálním postižením a s kombinovanými vadami.

 Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

 

Cíl spolku a formy činnosti

 1. Cílem Sdružení SPORT je přispívat k rozvoji sportovních činností a aktivit osob s mentálním postižením, jejich integrace do společenského  života, k důstojnému zapojení do závodní a reprezentační činnosti.

 

 1. Formy činnosti

 • Přispívat na rozvoj sportovních aktivit osob s mentálním postižením

 • Podporovat účast sportovců a trenérů na sportovních hrách, soutěžích,

           olympiádách doma i v zahraničí

 • Propagace sportovního rozvoje osob s mentálním postižením

 • Pravidelně vedené sportovní činnosti a tréninky pro jednotlivé druhy

          sportů, dodržování pravidel

 • Podporovat programy a školení pro trenéry pracující s mentálně

          postiženými sportovci

 • Příprava, organizování a pořádání sportovních, sportovně – rekreačních,

           společenských a kulturních akcí

 • Zajišťování a zabezpečování účasti schválených sportovců, trenérů na

          jednotlivých sportovních akcích

 • Zajištění skutečné sportovní, soutěžní atmosféry

 • Propagace cílů Sdružení SPORT

 • Přispívat na sportovně rekreační činnost

 • Podporování pozitivního veřejného mínění a osvěty o schopnostech

          osob s mentálním postižením

 • Vyhledávání sponzorů, získávání finančních i hmotných darů

 • Spolupráce s dalšími organizacemi, sdruženími i jednotlivci,

          kteří se chtějí podílet na cílech sdružení

 • Pronájem potřebných sportovišť

 • Účast na správních a jiných řízeních, uzavírání smluv a dohod
Stolní tenis Praha 1/20

Zimní hry SO 2020

Bocce Tloskov podzim 2019

Stolní tenis Dvůr Králové 2019

Bocce Olomouc 2019

Bocce Tloskov 2019

Bocce Benešov 2019

Národní turnaj v přehazované 2019

Národní turnaj v bowlingu 2019

XV. Světová letní speciální olympiáda 2019

Stolní tenis Nový Bydžov 2019

Zimní hry SO 2019

Plavecké závody Strakonice 2018

Memoriál Ladislava Zemana 2018

Letní speciální olympiáda 2018

Národní turnaj v přehazované 2018

Sportovní hry 2018

Stolní tenis Nový Bydžov 2018

Zimní hry 2018

Vánoční turnaj ve stolním tenise Praha 2017

Plavecké závody Strakonice 2017

Volejbalový turnaj - Sedlec Prčice 2017

Stolní tenis Dvůr Králové 2017

Národní turnaj v kopané - Zlín 2017

Národní turnaj Speciálních olympiád v bowlingu 2017

Bocce 2017 turnaj

Zářijový fotbálek 2017

Národní turnaj v přehazované 2017

Národní hry v bocce 2017

Sportovní hry 2017

Zimní speciální hry 2017

Bocce 2016 turnaj

STOLNÍ TENIS ADVENT 2016

Bocce 2016 zaměstnanci

Berlín - Sportovní hry

Přehazovaná Dřevěnice 2016

Memoriál Ladislava Zemana 2016

SPORTOVNÍ HRY 2016

Nový Bydžov - Turnaj ve stolním tenise

Zimní SO 2016

OSTATNÍ AKCE

Komentářů: 389

Bocce 25. 11. 2015

Besídka 20. 11. 2015

Národní hry v bocce

Berlín - Sportovní hry

Dřevěnice přehazovaná 2015

Fotbalový turnaj - Seni Cup 2015 Havlíčkův Brod

SPORTOVNÍ HRY

NAŠE ÚSPĚCHY

Bocca 24.4. 2015

Zimní SO 11. - 16. 1. 2015

Memoriál L.Zemana v malé kopané 2015

2014 Speciální olympiáda Brno

Komentářů: 0

ZHODNOCENÍ 2013