< návrat zpět

Přehazovaná Dřevěnice 2016

Dřevěnice přehazovaná 2016                    

NÁRODNÍ TURNAJ ČHSO V PŘEHAZOVANÉ    

Ve dnech 10. - 12. 6. 2016 se družstvo přehazované zúčastnilo 21. ročníku Národního turnaje ČHSO v přehazované v Dřevěnicích, kam se sjeli sportovci se zdravotním postižením z 18 klubů z celé České republiky.                                                                                 

Hráli jsme v kategorii  UNIFIED 4 sportovci s postižením (J. Dumková, M. Novák, B. Ringel, J. Bittner, M. Procházka, J. Koukal a 2 partneři (H. Čejková, J. Vovsíková). Družstvo bylo losováním zařazeno do skupiny B, kde zvítězilo nad všemi čtyřmi soupeři a vybojovalo 1. MÍSTO VE SKUPINĚ B.

Na šesti hřištích bylo během víkendu sehráno 49 utkání. Pro sportovce byl připravený doprovodný program, který zahrnoval například seskok parašutistů, diskotéku na hřišti a závěrečný ohňostroj. Součástí turnaje byly aktivity v mezinárodním programu Zdraví sportovci, které zajišťovala profesorka Hana Válková, prezidentka ČHSO.

Tato akce byla finančně podpořena Sdružením Sport, které uhradilo polovinu nákladů za dopravu a malé občerstvení sportovců-odměna za výkon. Druhou polovinu nákladů za dopravu uhradilo CSS Tloskov.

Další informace na www. specialolympics.cz

                                                                                              Za družstvo přehazované: Čejková Hana