< návrat zpět

XXVI. SPORTOVNÍ HRY                                                

   Ve dnech 26. – 28. 5. 2015 se opět po roce konaly v Tobogán kempu na Nové Živohošti XXVI. SPORTOVNÍ HRY pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením s mezinárodní účastí.

  V průběhu třech dní soutěžilo celkem 333 sportovců v plaveckých a lehkoatletických disciplínách, v přizpůsobených disciplínách pro sportovce s vyšší mírou podpory, v bocce, stolním tenisu, přehazované, malé kopané a ukázkovém sportu volejbalu, tradičně se malou kopanou zakončily sportovní souboje.

   V úterý 26. 5. 2015 po ubytování se sportovci dle své výkonnosti připravovali na odjezdy na plavecké závody do Tloskova a na Měřín. Ti s vyšší mírou podpory závodili v několika disciplínách v bazénu s posuvným dnem v Tloskově a plavci bojovali v plaveckém bazénu a na tobogánu na Měříně. Večer se všichni vrátili do kempu a den zakončili společnou diskotékou.

   Středa byla otevřena slavnostním zahájením v areálu kempu, zapálením ohně a přivítáním hostů. Sportovce přijela podpořit česká reprezentantka v lyžování Šárka Strachová. Na hlavním prostranství proběhly přizpůsobené atletické disciplíny „Zkus, co dokážeš“, kde pomáhala řada dobrovolníků a zaměstnanců CSS Tloskov sportovcům s vyšší mírou podpory při plnění patnácti disciplín. Zde vyhrávali všichni a všichni byli odměněni, někteří pokračovali týmovými soutěžemi „Zkus, co dokážeš“.

   Atleti bojovali o medaile a stužky v divizích po osmi (dle pravidel Speciálních olympiád). Ve skoku dalekém, běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem a hodu granátem. Jen stolní tenisté hráli v tělocvičně v Tloskově a za ostatními přijeli po předání medailí.

   Nedílnou součástí našich her je doprovodný a kulturní program. V letošním roce přijela sportovce pobavit hudební skupina Candles z Neveklova moderátorka Mgr. Jana Špačková. Sportovci si zazpívali, zatančili, vysoutěžili si CD skupiny Kabrňáci a jiné drobné odměny. Poté se pustili do bojů o medaile, tentokrát v kolektivních sportech bocce a přehazované. Sportovně náročný středeční den byl zakončen diskotékou a večerním ohňostrojem nad Slapskou přehradou.

  Ve čtvrtek ráno trenéři a volontéři připravovali běžce na terénní běh, volejbalisté rozehráli napínavý souboj s partnery (Unified) a fotbalisté se opět za slunečného počasí chystali bojovat o poslední sady medailí společně se sportovci v bocce. Poslední medaile byly předány krátce před obědem, všichni se loučili se slovy „za rok zase na viděnou…“ a rozjeli se do svých domovů.

  Sportovní hry proběhly s maximálním nasazením realizačního týmu CSS Tloskov ve spolupráci s ředitelem CSS Mgr. Matějem Lipským, Ph.D. 

  Sdružením Sport, které podporuje všechny sportovce CSS Tloskov v jejich sportovních aktivitách a pro všechny účastníky hradí náklady za pronájem bazénu Měřín, pronájem sportovišť Nová Živohošť, kulturní program, platby za dobrovolníky a ceny pro sportovce.

                                                                           Za celý tým Sdružení Sport Světlana Drábová