< návrat zpět

Sportovní hry 2018

Opět po roce na Nové Živohošti…

V průběhu téměř letních dní od 22. do 24. května 2018 proběhl již XXIX. ročník sportovních her pořádaný CSS Tloskov a Sdružením Sport z. s. pro sportovce s mentálním postižením z celé ČR a Slovenska.

V úterý se od ranních hodin sjížděli nadšení sportovci se svými trenéry, rodiči a přáteli do areálu Juniorcamp na Nové Živohošti.

Každý rok se sem vrací velká část sportovců, kteří byli na hrách již několikrát. Sportovec Pavel M. nám sdělil, že je zde již po desáté a pokud bude moci sportovat, tak na Živohošť vždy rád přijede.

Ve sportovně  přátelském duchu se nesly celé tři dny nabyté sporty a kulturním programem pro všechny přítomné.

V úterý odpoledne probíhaly tradiční plavecké závody doplněné závodem v jízdě na tobogánu ve Vojenské zotavovně Měřín a souběžně se pro sportovce s vyšší mírou podpory uskutečnily soutěže na farmě Skalka v Tloskově.

Večer byl ve znamení hudební skupiny Kabrňáci, která přijela zahrát přímo do kempu.

Ve středu dopoledne, po velkém slavnostním zahájení se zapálením ohně, krátkými zdravicemi předních sponzorů a panem starostou Neveklova Ing. Slabým, se všichni sportovci rozešli na závodiště. Zde je již čekaly týmy rozhodčích, volontérů z firmy Primagas, studentek Gymnázia Benešov a pracovníků CSS Tloskov bez jejichž pomoci by hry nemohly být realizovány.

V průběhu celého dne se areálem rozléhal potlesk a jména odměněných sportovců v atletice, přehazované, stolním tenisu (ten se tradičně hraje v tělocvičně v Tloskově) a sportovci v odpoledních hodinách přijíždějí na další kulturní program.

Ten zahájila paní PaedDr. Blanka Takáčová, která roztančila všechny sportovce a předala mikrofon muzikálovému zpěváku Martinu Francovi.

Dalším hostem odpoledne byla Policie ČR se svými psími kamarády a společně ukázali práci při zásazích a hledáním nebezpečných látek.

Po kulturním programu pokračovaly až do večera boje o medaile v přehazované a ve stále populárnějším sportu bocce (obdoba petangu) v celkem čtrnácti týmech, rozdělených do dvou skupin.

Samozřejmě nemohlo chybět opékání klobásek a opět večerní program s diskotékou.

Ve čtvrtek byly rozděleny další medaile, poháry a ceny pro sportovce. Poslední závody v terénním běhu, volejbalu a malé kopané ukončily další ročník sportovních her.

Za rok se těšíme na jubilejní XXX. ročník.                                            

Za Sdružení Sport, z. s.

Radka Jiroušková