< návrat zpět

ZHODNOCENÍ 2013

Zhodnocení akcí za rok 2013:

 

V uplynulém roce se naši sportovci zúčastnili pravidelných soutěží:

 

Zimní SO v lyžování Horní Malá Úpa (účast 5 sportovců)

Turnaj v bocce  Benešov

28. - 30. 5. 2014 -  23. ročník Sportovních her na Nové Živohošti (cca 350 sportovců)

Národní turnaj SO v přehazované Dřevěnice

Fotbalový turnaj Kladno (6 sportovců)

Fotbal Polsko

Memoriál L. Zemana v malé kopané (9 družstev)

Besídka pro sportovce a přátele Sdružení sport

Den sportu (turnaj v bocce)

Plavecké závody Strakonice (6 sportovců)